هر شغلی نیاز به تخصص دارد حتی کارگر اسباب کشی و باربری، مار در ظریف بار این مورد را بسیار جدی می گیریم. تمام پرسنل ما حرفه ای و آموزش دیده و در انجام کار دلسوز  هستند.

کارگران ما از لحاظ قدرت جسمی کاملا آمادگی دارند در نتیجه سرعت العمل کار فوق العاده بالا خواهد بود که این ویژگی ما را از بقیه رقبا متمایز می کند .

همین حالا با ما تماس بگیرید 

  • شعبه شمال
  • ۲۲۸۹۹۷۰۵ _ ۲۲۸۹۹۶۱۲
  • شعبه مرکز
  • ۸۸۷۸۶۱۸۸ _ ۸۸۷۸۵۸۲۹
  • شعبه غرب
  • ۴۴۳۵۰۸۰۶ _ ۴۴۳۵۰۸۱۲